Bestuur


Wij vallen onder het bestuur van de ISOB (Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs) in Castricum . De missie van de ISOB is: "Samen sterk in leren"
 
ISOB-scholen worden gestimuleerd binnen centraal vastgestelde kaders met een eigen onderwijsprofiel of –concept te werken. Deze kaders bieden ook plek aan een diversiteit aan onderwijsconcepten. Naast onze montessorischool zijn ook een Freinetschool en een Daltonschool onderdeel van de ISOB.

Het openbare en algemeen toegankelijke karakter van de scholen is ons gezamenlijk uitgangspunt. Iedere leerling kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd.