De kwaliteit van ons onderwijs


Op onze school volgen we de ontwikkeling van onze kinderen heel nauwgezet. Niet alleen hun vorderingen op leergebieden zoals rekenen en taal, maar ook op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de ontwikkeling in werkhouding en taakaanpak. 

Net als veel andere montessorischolen heeft onze school geen toetscultuur. We hebben geen toetsen nodig om de ontwikkeling van een kind te volgen en bij te sturen. Maar we vinden het natuurlijk wél belangrijk om ons onderwijs te evalueren. Daarvoor gebruiken we vanaf groep 3 de toetsen van IEP-leerlingvolgsysteem en doen de leerlingen van groep 8 gewoon mee met de landelijke eindtoetsen. In 2022 haalden ze een gemiddelde score van 87.8, flink boven het landelijk gemiddelde van 80. 


Goed voor later

 

Bijna alle kinderen die onze school verlaten halen later een diploma op het niveau van ons schooladvies. Onze school is dus een uitstekende voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Montessorikinderen zijn zelfstandig en proactief -- en dat wordt opgemerkt op middelbare scholen. Esther Sandbergen, docent Nederlands op het Gymnasium Felisenum in Velsen, zegt hierover:
 
“De zelfstandigheid van montessorileerlingen is echt opvallend. Moeilijke opdracht? Ze gaan er gewoon mee aan de slag. Ze weten al heel goed wat ze kunnen en wat ze nog moeten verbeteren. Ze staan in een soort voortdurende reflectiestand. Daarom heb ik ook voor onze eigen kinderen voor montessorionderwijs gekozen.”