Ouderbijdrage


Ouders van de Montessorischool Castricum betalen voor hun kind(eren) een vrijwillige bijdrage aan de school van € 35,- per jaar. Dit bedrag wordt beheerd door de oudergeleding van de MR en gebruikt om extraatjes voor de kinderen te financieren. Onder andere een wat lekkers in de feestmaand december, een kerstboom in de klas, het zomerfeest, nieuwe leesboeken of een bijdrage voor de organisatie van de sportdag.
 
Kosten voor het schoolreisje, de duindag en het kamp zijn niet bij dit bedrag inbegrepen. Deze kosten worden gedurende het schooljaar apart verrekend.
 

Vriendenstichting


De Vriendenstichting van de Montessorischool Castricum is door enkele ouders en in samenspraak met de school in mei 2012 opgericht om de Montessorischool Castricum extra financiële middelen te bieden. Deze middelen worden gebruikt om alle kinderen extra programma's te bieden op het gebied van cultuur, drama, beeldende kunst en dansante vorming, natuur en milieu en duurzaamheid en techniek.
 
Wij vragen alle ouders om (ook) volgend jaar de Vriendenstichting te steunen. Dat kan via een eenmalige gift, maar je kunt ook maandelijks een bedrag van bijvoorbeeld €5,- overmaken op de rekening van de stichting (NL21 INGB 0006850073). Ook bedrijven kunnen doneren: Jouw gift is zelfs aftrekbaar van de belasting!
Ben je nog geen donateur of wil je meer weten over de Vriendenstichting?
Neem eens een kijkje op de website van Stichting Vrienden van de Montessorischool Castricum.