Anti-pestbeleid


Als je kind gepest wordt, mag je van ons verwachten dat we actie ondernemen. Zelf kun je ook een aantal dingen doen om het pesten op school aan te pakken en ondersteuning voor je kind te organiseren. 
 
Pesten kan verschillende vormen aannemen. Zet samen met je kind op een rij wat er precies gebeurt. Deze informatie kan je helpen in het gesprek met de leerkracht. Door wie wordt je kind gepest en op welke manier? En op welke momenten gebeurt het? Het is ook goed om te bekijken wat je kind zelf al gedaan heeft om het pesten te stoppen. En of er bijvoorbeeld al een leerkracht of andere leerling bij is betrokken. Wordt je kind online gepest? Bekijk dan ook;het informatieblad van Pestweb over pesten en sociale media.
 
Meer informatie over ons antipestbeleid? Bekijk ons volledige anti-pestprotocol.