Aanmelden Peuterklas


Als je kind nog geen vier jaar oud is en je wilt het op een natuurlijke manier laten wennen aan montessorionderwijs en het leven als scholier, dan is onze peuterklas iets voor jou. Want in de peuterklas werken kinderen met zintuiglijk montessori-materiaal dat aansluit bij hun belevingswereld. Kinderen zijn vanaf tweeënhalf jaar welkom. Er is keuze tussen twee soorten opvang. Als je kind tussen de middag nog slaapt, dan kun je hem of haar brengen tussen 8.15-12.00 uur. Slaapt je kind niet meer tussen de middag, dan kan het ook tussen 8.15-15.15 uur terecht.
 
Omdat we de peuterklas organiseren in samenwerking met Forte Kinderopvang, loopt de aanmelding via de website van Forte.