Kosmisch onderwijs


Kosmisch onderwijs of ‘wereldverkenning’ is een belangrijk onderdeel van het montessorionderwijs. Uitgangspunt is dat alles samenhangt en onderling afhankelijk is. In het Kosmisch onderwijs bieden we vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek niet apart van elkaar aan, maar in samenhang. We bespreken een onderwerp altijd vanuit verschillende invalshoeken. In de onderbouw richt kosmisch onderwijs zich vooral op de directe omgeving. In de middenbouw zoomen we uit: kinderen leren over onze plek op aarde en in het heelal. Bovenbouwers leren over verschillende culturen en de geschiedenis van de mensheid. Als je meer wil weten over kosmisch onderwijs, kijk dan eens op de website van Kosmisch Concreet.  Wil je meer weten over onze methode DaVinci. Kijk dan eens de webite van DaVinci.
 

Cultuur, techniek en creativiteit

 

Op school is er veel aandacht voor cultuur, techniek en creativiteit: muziek, solderen, 3d-printen, dans en drama, literaire en beeldende vorming. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen en talenten bij zichzelf kunnen ontdekken. In de afgelopen jaren resulteerde dat in projecten in samenwerking met Scapinoballet, Mad Science en JuniorIOT. Ook kregen we gastlessen Breakdance en maakten de kinderen met een kunstenares kunstwerken geïnspireerd op kunstenaars van de Stijl en Rembrandt.
 

Humanistisch Vormingsonderwijs


Leerlingen uit de bovenbouwgroepen krijgen wekelijks het vak Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO), een keuzevak voor openbare- en algemeen bijzondere scholen. Tijdens HVO-lessen stelt een vakleerkracht kinderen prikkelende vragen over uiteenlopende thema’s, zoals gezondheid en ziekte, familie en vriendschap, duurzaamheid en milieu. Zo leren kinderen spelenderwijs dat ze zelf richting kunnen geven aan hun leven en kunnen omgaan met andere opvattingen dan hun ideeën.