Actueler dan ooit


Montessorionderwijs is actueler dan ooit. Want ons onderwijs brengt zelfstandige, creatieve kinderen voort. Kinderen die leren door het zelf te doen. Daar krijg je zelfvertrouwen van, zelfvertrouwen dat nodig is om uitdagingen van later beter het hoofd te bieden. In de samenleving is grote behoefte aan zaken waar ons onderwijs in voorziet: kritisch denken, probleemoplossend vermogen, initiatiefnemen, samenwerken, sociale vaardigheden en een open blik naar andersdenkenden. Onze kinderen leren dit van jongs af aan. Als ze onze school verlaten zijn ze gewend te plannen, een vraagstuk van meerdere kanten te bekijken en creatieve oplossingen voor problemen te bedenken. Hierdoor zijn ze uitstekend voorbereid op het vervolgonderwijs en de eisen en uitdagingen van de moderne samenleving. 

Anders prestatiegericht


In ons onderwijs staat het kind centraal, niet de leerstof. ‘Het gemiddelde kind’ bestaat niet: kinderen verschillen van elkaar in aanleg, interesse en leerstijl. Daarom stimuleren we kinderen om op hun eigen niveau, in hun eigen tempo en op hun eigen manier te leren. Natuurlijk volgen we kinderen zorgvuldig en registreren we hun vorderingen en onze observaties in een leerlingvolgsysteem dat past bij montessorionderwijs. En natuurlijk werken we ook toe naar een algemeen kennisniveau op alle gebieden, zodat elk kind goed voorbereid is op het voortgezet onderwijs. Maar de weg daarnaartoe loopt voor ieder kind anders. Ons onderwijs is dus niet minder, wel anders prestatiegericht.

 

Samen leren

 

Kinderen van onze school zijn gewend om samen te werken en elkaar te helpen. Dat komt doordat elke klas een gemengde leeftijdsopbouw heeft: kinderen van verschillende leeftijden zitten kriskras door elkaar. Niet uit ruimtegebrek natuurlijk. Door verschillen in ontwikkelingsniveau, talent en belangstelling is er veel positieve dynamiek in de klas. Kinderen trekken zich aan elkaar op; ze leren voortdurend van elkaar. Oudere kinderen hebben de meeste kennis en vaardigheden. Ze helpen jongere kinderen bijvoorbeeld met taken en leren zo dingen helder uit te leggen. Daar krijgen ze veel zelfvertrouwen van.

 

NMV


Onze school erkend door de Nederlandse Montessori Vereniging, die eens in de vier jaar de kwaliteit van ons onderwijs controleert. Dit gebeurd tijdens een Audit.
 

Tijdens de Audit laten wij zien hoe wij het onderwijs vormgeven, ons ontwikkelen, ons onderwijs borgen en kwalitatief goed montessori-opvoeding/onderwijs geven.

Hierover schrijft de Nederlandse Montessori Vereniging een reflectieve notitie.