Ouderbijdrage


Ouders van de Montessorischool Castricum betalen voor hun kind(eren) een vrijwillige bijdrage aan de school van € 35,- per jaar. Dit bedrag wordt beheerd door de oudergeleding van de MR en gebruikt om extraatjes voor de kinderen te financieren. Onder andere een wat lekkers in de feestmaand december, een kerstboom in de klas, het zomerfeest, nieuwe leesboeken of een bijdrage voor de organisatie van de sportdag.
 
Kosten voor het schoolreisje, de duindag en het kamp zijn niet bij dit bedrag inbegrepen. Deze kosten worden gedurende het schooljaar apart verrekend.
 

Vriendenstichting


Stichting Vrienden Montessorischool Castricum is een initiatief van ouders. Met donaties van iedereen die onze school een warm hart toedraagt, organiseert de Stichting activiteiten die het normale lespakket aanvullen. Een circusshow bijvoorbeeld, waarmee onze kinderen op een spannende manier hun verborgen talenten konden ontdekken. 
Eerdere initiatieven van de Vriendenstichting gingen over drama, dans, beeldende kunst, natuur en milieu en techniek. Voor deze extra activiteiten wordt een maandelijkse bijdrage van een paar euro op prijs gesteld.
Meer informatie? Neem eens een kijkje op de website van Stichting Vrienden van de Montessorischool Castricum.