Een dagje in de onderbouw

  De kinderen gaan zelfstandig de klas in. Bij binnenkomst geven zij de leidster altijd een hand. De leidster geeft aan dat het kind z’n plant en kleedje aan de kant mag zetten en een werkje mag uitzoeken of, als we in de kring starten, een boekje mag pakken. 

 

''Al tien jaar ben ik met heel veel plezier werkzaam op Montessorischool Castricum. Wat mij opvalt, is dat door de heterogene groepen de kinderen gewend zijn om elkaar te helpen. De sfeer is zo prettig dat kinderen zich vrij voelen om een ander om hulp te vragen. Soms geeft een oudste kleuter spontaan een letterlesje aan een jongste kleuter! Zo leuk om te zien! 

Bij ons op school neemt montessorimateriaal een belangrijke plaats in. De kinderen kunnen na een lesje van de leerkracht met het materiaal aan de slag. Omdat het materiaal een ‘controle van de fout’  bevat, zien de kinderen in het materiaal wanneer ze iets niet helemaal juist gedaan hebben. Op deze manier kunnen ze zelfstandig aan het werk!  

Na eerst jarenlang in het reguliere onderwijs te hebben gewerkt, durf ik met zekerheid te zeggen dat ik het montessorionderwijs niet meer ga verlaten!''
Liedeke Kuipers, leerkracht Montessorischool Castricum