Ouderbijdrage
 Ouders van de Montessorischool Castricum betalen voor hun kind(eren) een vrijwillige bijdrage aan de school van minimaal € 35,- per jaar. Dit bedrag wordt beheerd door de Medezeggenschaps Raad MR en gebruikt om de activiteiten van de verschillende commissies te financieren. Te denken valt aan een cadeautje voor de kinderen in de feestmaand december, een kerstboom in de klas, een ouderborrel, extra en nieuwe leesboeken of een bijdrage voor de organisatie van de sportdag.