Het bestuur ISOB

 
De Montessorischool Castricum valt onder het bestuur van de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB). De ISOB heeft als verantwoordelijk bestuur 20 openbare basisscholen onder haar paraplu.
De ISOB ziet erop toe dat de scholen garant staan voor kwalitatief hoogwaardig openbaar basisonderwijs.
Op basis van een regenboogvisie worden de scholen van de ISOB gestimuleerd binnen centraal vastgestelde kaders een eigen onderwijsprofiel of –concept uit te werken. Deze kaders bieden ook plek aan een diversiteit aan onderwijsconcepten zoals freinet (Elckerlyc in Heiloo), dalton (OBS De Wissel in Uitgeest) en montessori (Montessorischool Castricum),
Het openbare en algemeen toegankelijke karakter van de scholen is een gezamenlijk uitgangspunt van alle ISOB scholen. Iedere leerling kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd. Ontmoeting staat centraal met waardering en aandacht voor verschillen tussen leerlingen, ouders en medewerkers. Competente en gemotiveerde medewerkers zorgen voor optimale resultaten voor iedere leerling. Dat doen ze door samen te werken met ouders en andere betrokkenen in voortdurende interactie met de maatschappelijke omgeving van de school.
Kernwaarden van de ISOB zijn: