Stichting Vrienden Montessorischool Castricum

 
De Vriendenstichting van de Montessorischool Castricum is door enkele ouders en in samenspraak met de school opgericht in mei 2012 om de Montessorischool Castricum extra financiële middelen te bieden. Deze middelen worden gebruikt om alle kinderen op het gebied van cultuur, drama, beeldende kunst en dansante vorming, natuur en milieu en duurzaamheid en techniek een extra programma te bieden.
 
In het schooljaar 2013-2014 heeft de Stichting een bijdrage geleverd aan de volgende activiteiten:
Vlak voor de voorjaarsvakantie werden de kinderen getrakteerd op een trommeldag van de Vuilnismannen, een formatie muzikanten die het land rondreist langs scholen, bedrijven en festivals. De mannen gebruiken oude emmers, tonnen, borstels, pannen en andere afgedankte materialen om muziek mee te maken. Centraal staan klank, ritme, creativiteit, luisteren naar elkaar en bewustwording van de duurzaamheid van zogenaamd ‘afval’.
Alle groepen van de kleuters tot en met groep 8 kregen eerst een demonstratie en mochten daarna per groep zelf met de materialen aan de slag. Afsluitend volgde een oorverdovende opvoering van alle groepen tezamen voor ouders en grootouders.
In maart hebben we een bijdrage geleverd aan de techniekdag. Door groepjes uit de onder- midden en bovenbouw is die ochtend gebouwd aan enorme stellages van bamboe en elastiek. Alle losse torens werden aan het eind samengevoegd tot een enorme toren die bijna boven de huizen uitstak. Zo konden alle kinderen ervaren wat ze samen met z'n allen voor elkaar konden krijgen.
 
Wij vragen alle ouders om (ook) volgend jaar de Vriendenstichting te steunen. Dat kan via een eenmalige gift, maar u kunt bijvoorbeeld ook maandelijks een bedrag van € 7,50 overmaken op de girorekening van de stichting (NL21 INGB 0006850073). Ook bedrijven kunnen doneren: uw gift is zelfs aftrekbaar van de belasting.
Bent u nog geen donateur of wilt u meer weten over de Vriendenstichting?
Neem eens een kijkje op de website: http://www.vrienden-montessorischool-castricum.nl 
 
Het bestuur van de Vriendenstichting:
Onno Meijer
Maartje Tollenaar
Annelies Zevenbergen