School, thuis en samenleving


Onze school staat voor een vorm van onderwijs, die een goede aansluiting waarborgt op het vervolgonderwijs. We richten ons op een maatschappij, die voortdurend aan verandering onderhevig is. Daarom is ons onderwijs altijd in beweging. Regelmatig spreken wij elkaar aan op de effectiviteit van dat onderwijs en wij proberen vernieuwend bezig te zijn, zonder uit het oog te verliezen dat het goede behouden blijft. Op deze wijze kunnen wij voldoen aan de kerndoelen, die de overheid ons stelt.
 
De schoolse vakken beheersen is één doel. Maar met ons onderwijs beogen we meer. Daar hoort naar onze opvatting ook (een deel van de) opvoeding bij. Kinderen dienen te leren samenwerken, verantwoordelijkheid te dragen en te weten wat er speelt in de wereld om hen heen. Om dit te realiseren, is een geregeld contact tussen school en thuis noodzakelijk.
 
Begeleiding van kinderen in hun ontwikkeling tot volwaardige leden van de samenleving vinden wij van groot belang. Wij zijn ons er natuurlijk van bewust, dat dit begeleiden niet zonder kennisoverdracht tot stand kan komen. Naast taal, lezen en rekenen is het voor kinderen belangrijk te weten wat er in de wereld gebeurt, vanuit een historisch, geografisch en milieubewust perspectief.