De werksfeer


De sfeer in de school wordt voor een groot deel bepaald door de voorbereide omgeving en de zorg voor de omgeving. Beide stimuleren het kind in een veilige werkomgeving. Een Montessorigroep is een leef- en werkgemeenschap van kinderen, een samenleving met alle kenmerken van dien.
 
Een groep bestaat - in de regel - uit drie leerjaren. Dit is een natuurlijker opbouw dan het jaarklassensysteem. In een gezin zijn de kinderen ook van verschillende leeftijden. Oudere kinderen kunnen de jongeren helpen. Zowel het verschil in ontwikkelingsniveau als het verschil in talent of belangstelling speelt een stimulerende rol. Kinderen leren van elkaar door aandacht te hebben voor elkaar, naar elkaar te kijken en te luisteren zonder elkaar te hinderen.