De leerstof


In de onder-, midden- en bovenbouw streven wij ernaar een bepaalde hoeveelheid leerstof aan te bieden. Maar het ontwikkelen van ideeën van de kinderen zelf wordt door ons ook bijzonder gewaardeerd.
 
Incidenteel komt het wel voor dat een kind een jaar langer of korter doet over de totale leerstof van de basisschool. Een jaar langer, omdat het kind meer tijd nodig heeft om zich de stof eigen te maken. Een jaar korter, omdat blijkt dat het kind niet alleen voldoende kennis en vaardigheden heeft opgedaan, maar er ook sociaal-emotioneel aan toe is om naar het voortgezet onderwijs te gaan.
 
Natuurlijk is het tijdens de schoolloopbaan altijd mogelijk een leerling meer of juist minder leerstof aan te bieden. Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind kunnen de vooraf gestelde taken worden bijgesteld.
 
Doorgaan op de eigen ontwikkelingslijn in de verwerking van de leerstof lijkt ons vaak een betere oplossing dan een groep overdoen en verdieping in de verwerking van de leerstof lijkt ons een beter alternatief dan een groep overslaan.