Het kind


De Castricumse Montessorischool is een school voor ieder kind, gebaseerd op de ideeën van Maria Montessori (1870-1952). De werkwijze is individueel.


Montessori ziet het kind als een individu dat zich in een voorbereide omgeving op eigen wijze en in eigen tempo ontwikkelt in een ononderbroken voortgang. De ontwikkeling van het kind kenmerkt zich door gevoelige perioden. Tijdens deze perioden staat het kind optimaal open om bepaalde vaardigheden en kennis te verwerven. We kennen bijvoorbeeld gevoelige perioden voor ruimtelijke oriëntatie, motoriek, taal en cultuur.
 
In het individuele onderwijs is het mogelijk om goed aan te sluiten op deze gevoelige perioden.
 
In de woorden "Help mij het zelf te doen!" is de kern vervat van zowel de Montessori-opvoeding als het Montessorionderwijs. Het kind ontwikkelt zich van binnenuit. Wij brengen deze gedachte in praktijk door aan het kind bepaalde vrijheden toe te kennen, zoals zelf zijn bezigheden te kiezen. De eigenwaarde van het kind wordt hierdoor erkend en gerespecteerd.
 
Het werk van de leerling wordt niet voortdurend met dat van anderen vergeleken en cijfers worden er niet gegeven. De kinderen werken individueel, maar regelmatig werken ze ook samen. Er worden ook groepslessen gegeven. Het samenwerken bevordert de sociale vaardigheden van kinderen.
 
Montessori wijst in haar werk op het grote belang van observatie en de stimulerende rol van de volwassene. Zij ontwierp hiervoor specifiek ontwikkelingsmateriaal, waarmee het kind al doende leert na 'een introductielesje' van de leid(st)er.