Klas D
Mieke van der Beek, Tessa Spee

n kleine groepjes hebben alle kinderen een presentatie over één van de planeten voorbereid.
Diverse feiten en interessante zaken hebben ze opgezocht.
Van alle informatie is door de kinderen een poster gemaakt.
Deze zijn tijdens de presentaties gebruikt.