De school nu

Openbare Montessorischool

De Montessorischool Castricum is een openbare school die wordt bestuurd door een stichting, de ISOB: Intergemeentelijke Stichting Openbaar Onderwijs. Dat wil zeggen dat de school toegankelijk is voor alle leerlingen, zonder uitsluiting wegens geloof of levensbeschouwelijke overtuiging. Dus zonder onderscheid naar afkomst, ras of sekse.
 

Omgeving

De school aan de Koekoeksbloem 55 in Castricum ligt in een groene parkomgeving met op veilige afstand een vijver met brug. Voor de school is een schoolverkeerszone aangelegd, zodat kinderen de school veilig kunnen bereiken.
De school heeft aan de achterzijde een tuin, waarin de kinderen door eigen ervaring kennis kunnen opdoen in de natuur.
 

De lokalen

Binnen de school zijn er zes groepen. Het schoolgebouw heeft zes klaslokalen, een teamkamer en een lokaal dat gebruikt wordt voor de Peuterklas en buitenschoolse opvang. De school beschikt verder over een speellokaal voor de jongste kinderen, een bibliotheek/documentatiecentrum, een handarbeidruimte en een gemeenschapsruimte. De onderbouw, middenbouw en bovenbouw hebben elk hun eigen ingang en speelplaats.
 
 

Schoolleiding en team

De schoolleiding bestaat uit de directeur en de adjunct-directeur.
Voor de zes groepen worden de volgende leid(st)ers ingezet:
 
* groepsleerkrachten (parttime en fulltime);
* vakleerkracht muzikale vorming;
* een remedial teacher (voor extra hulp aan individuele leerlingen);
* een intern begeleider (een leerkracht die de leidsters ondersteunt bij de leerlingenzorg en de contacten hierover buiten de school onderhoudt);
* vakleerkacht bewegingsonderwijs (gesubsidieerd door de gemeente).

Daarnaast beschikt de school over een conciërge en een administratief medewerker. Beiden werken parttime.

 
 

Heterogene groepen

Er wordt gewerkt in heterogene groepen. Kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in één lokaal. Oudere kinderen kunnen de jongeren helpen. Jongere kinderen worden gestimuleerd door het werk dat ze ouderen zien doen. Regels in de groep worden door de oudere leerlingen nageleefd, waardoor de jongeren deze overnemen. De leerlingen leren spelenderwijs met elkaar samen te leven.
 
 

Streekfunctie

Onze leerlingen zijn afkomstig uit Castricum (waaronder Bakkum), Limmen, Heemskerk en Uitgeest. Onze school heeft dan ook een streekfunctie.